Tjenester

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam lectus erat consectetur eu sapien eget, rhoncus consectetur sem.
3

Prosjekt- og byggeledelse

Prosjekteringsledelse, Kalkyle, Prosjektstyring
SHA-koordinering ihht byggherreforskriften, Byggeledelse, Tredjepartskontroll/ uavhengig kontroll, Ansvarlig SØK

Prosjektering

Prosjektering og dimensjonering av bygg og anlegg. Vi utfører også beregninger av tre-, betong- og stålkonstruksjoner.

Arkitekttjenester

Konseptdesignutvikling, utarbeidelse av byggedokumenter, byggeadministrasjon, mulighetsstudier, arkitektonisk programmering og prosjektledelse.