Prosjektledelse

God styring og ledelse er avgjørende for god prosjektgjennomføring, både under prosjektering og bygging.

3

Prosjektledelse (PL)

Prosjektleder er byggherrens representant i prosjektet, og har ansvaret for å styre økonomi, fremdrift og kvalitet.
Vi sørger for korrekt bemanning og for å velge de riktige medspillerne. Våre prosjektledere har høy kompetanse og gode lederegenskaper.

Prosjekteringsgruppeledelse (PGL)

Prosjekteringsgruppeleder sitter i prosjektets ledergruppe og har overordnet ansvar for å lede og koordinere prosjekteringsprosessen.
Bidra til å finne de beste løsningene for kostnadseffektiv produksjon og er ansvarlig for at det foreligger komplett prosjekteringsgrunnlag.

BIM-koordinering

BIM-Koordinator leder og koordinerer modellbasert gjennomføring og tverrfaglig samhandling i prosjekter.

Til BIM-koordinering benytter vi verktøy som Solibri, Navisworks, BIM360, Revit.

BIM modeller benyttes til å informere og kommunisere både i prosjekteringsfase, byggefase og driftsfase. Disse modellene kan brukes for kalkyler, analyser, visualisering, mengdeuttrekk, arbeidstegninger, søknadstegninger og koordineringskontroll.

 

Byggeledelse

Våre Byggeledere ivaretar tiltakshavers interesser på byggeplassen og medvirker til at byggeplassaktivitetene planlegges, organiseres og administreres hensiktsmessig, og at byggeplassen disponeres rasjonelt.

SHA-koordinering

SHA-koordinator har på vegne av byggherre ansvar for koordinering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, under prosjektering eller utførelse.