Loulou Hotel Norge – Bergen

Arkitektprosjektering, Bygningsfysikk, Prosjekteringsledelse og Prosjektledelse ved ombygging av underetasjen på hotell Norge. Prosjektet skulle hensynta krevende brann, lyd og rømningskrav for en ny natklubb i underetasjen som erstattet tidligere funksjoner....

Sævarhagen avlastingsboliger Stord

Arkitektprosjektering, Bygningsfysikk og ansvarlig søker i totalentreprise Bygget er omlag 1200 kvadratmeter og inneheld 10 avlastingsbustadar og 4 barnebustadar, samt eit eige sanserom. Bustadane vart teke i bruk i januar 2023. Totalramma er 51 millionar kroner og...

Skavanger Omsorgsboliger Kongsberg

På oppdrag for Skorve entreprenør utfører IVERK prosjektering av nye omsorgsboliger på Skavanger, Kongsberg, byggherre er Kongsberg kommunale eiendom KF Omsorgsboligene skal ligge på tomta til gamle Skavanger barnehage i Sidensvansen. Barnehagen ble lagt ned i 2017....