Beredskapssentral Vinje Statnett

På oppdrag for Skorve Entreprenør/Statnett prosjekterte vi ny drifts og beredskapsentral i Vinje. Bygget har garasje, kontorer, garderober og overnattingsdel med oppholdsrom.

Eramet Norway Sauda

2023 Eramet Norway Sauda skal bygge verdens første anlegg for energigjenvinning. Det er gassen fra ovnene i smelteverket som skal omdannes til strøm og varme. IVERK deltar med prosjektering av betong, stål, bærende konstruksjoner til to prosjekter, som skal gjøre at...

Hydro Karmøy

Diverse prosjekter, arkitekt og ingeniørprosjektering Nye pumpehus, omprosjektering arbeidsbygninger

Hydro Husnes

IVERK har rammeavtale og fast personell på Hydro husnes. Ingeniørkompetanse for prosjektering og prosjektledelse til løpende behov for modifikasjoner og ombygginger Tidsperiode 2022-pågår

Songa koplingsstasjon Statnett

Songa koblingsstasjon Vinje kommune i Vestfold og Telemark fylke Om prosjektet Songa koblingsstasjon ligger i Vinje kommune i Vestfold og Telemark fylke og ble bygget i 1964. Stasjonen består av et utendørs luftisolert 300 kV koblingsanlegg og er et viktig knutepunkt...