Stivlevågen Vest – Karmøy kommune

Reguleringsplan Stivlevågen var delvis endring av eksisterende plan som var regulert til friluftsformål og industriområde. Deler av området var tiltenkt fiske og skipsbygging/verksted, utvikling i kystflåten tilsier at den knytter seg til større og sentraliserte terminaler. Kommunen var positiv til omregulering, tettstedet Åkra har befolkningsvekst og trenger boliger. Ny Reguleringsplan med bestemmelser ble godkjent 2017 og området er godkjent for minst 35 eneboliger og rekkehus. Utbygger er Garvik Gruppen

Plandokumentene er tilgjengelig på Karmøy kommunes nettsider, og denne linken

Planarbeidet ble utført av: Glenn Kolberg tel 480 50 035 / glenn@iverket.no

Kvalifikasjoner

Publisert

10. juni 2024