Songa koblingsstasjon

Vinje kommune i Vestfold og Telemark fylke

Om prosjektet

Songa koblingsstasjon ligger i Vinje kommune i Vestfold og Telemark fylke og ble bygget i 1964. Stasjonen består av et utendørs luftisolert 300 kV koblingsanlegg og er et viktig knutepunkt for å overføre kraft fra Vestlandet og til forbruksområdene i øst, samt for å håndtere flyt til og fra utenlandskablene.

Selve kontrollanlegget er fra 1990, og har nådd teknisk levetid. Det er behov for å utbedre anleggsdeler som ikke tilfredsstiller dagens krav. Oppgradert kontrollanlegg vil flyttes inn i det nye kontrollbygget.

Fremdriftsplan

Anleggsarbeidene startet opp våren 2023. Blant tiltakene som gjøres er grunnarbeider for nytt kontrollbygg og garasje, omlegging av vei til stasjon og etablering av nytt gjerede, grave ny kabelføring fra Songa koblingsstasjon, langs adkomstveien til koplingsstasjonen og gjennom Fylkesvei 362, før den føres opp til Statkraft sitt fjellanlegg/kraftverk.

IVERK har prosjektert nytt kontrollhus, lagerbygg, utomhusarealer, infrastruktur under bakken og generelt utført Prosjekteringsledelse og BIM Koordinering.

Våren 2024: Ferdigstille kontrollbygg og garasjebygg.

Våren 2025: Riving av dagens bygg og ferdigstille areale