Sævarhagen avlastingsboliger Stord

Sævarhagen

Arkitektprosjektering, Bygningsfysikk og ansvarlig søker i totalentreprise

Bygget er omlag 1200 kvadratmeter og inneheld 10 avlastingsbustadar og 4 barnebustadar, samt eit eige sanserom. Bustadane vart teke i bruk i januar 2023. Totalramma er 51 millionar kroner og vart gjennomført som totalentreprise. Det vart kontrahert i januar 2021 saman med byggefirma Dommersnes og Larsen AS

Kvalifikasjoner

Publisert

24. november 2023