Moksheim Panorama – Karmøy kommune

Hensikten med planarbeidet er endre eksisterende Regulerinsgsplan 582-1 Reguleringsplan for Moksheim Gnr 147 Bnr 8 mfl.

Gjeldende plan er fra 2005 og det ble oppført ett stort frittliggende boligbygg på over 5 etasjer i Byggetrinn 1 ferdig i 2009 og inneholder 52 boenheter. Nordre del av området er ett nedlagt industri/kaiområde som ikke er i bruk. Planforslaget har til hensikt å legge til rette for utvikling og realisering av planområdet i sin helhet til boliger, friområder, veger og infrastruktur. Planprosess er varslet og forventet tatt til politisk behandling i 2024.

Plankonsulent Glenn Kolberg tel 480 50 035 / glenn@iverket.no

Kvalifikasjoner

Publisert

11. juni 2024