Loulou Hotel Norge – Bergen

hotel norge bergen

Arkitektprosjektering, Bygningsfysikk, Prosjekteringsledelse og Prosjektledelse ved ombygging av underetasjen på hotell Norge. Prosjektet skulle hensynta krevende brann, lyd og rømningskrav for en ny natklubb i underetasjen som erstattet tidligere funksjoner. Oppdragsgiver var Rekom Group i København, prosjektet var ferdig i 2019

Kvalifikasjoner

Publisert

24. november 2023