Eramet Norway Sauda

Eramet Sauda

2023 Eramet Norway Sauda skal bygge verdens første anlegg for energigjenvinning. Det er gassen fra ovnene i smelteverket som skal omdannes til strøm og varme.

IVERK deltar med prosjektering av betong, stål, bærende konstruksjoner til to prosjekter, som skal gjøre at smelteverket i Sauda skal redusere CO₂-utslippet med 80-90 prosent

Kvalifikasjoner

Publisert

24. november 2023