Bamble brannstasjon

Stathelle

Om prosjektet

Nye Bamble Brannstasjon – HRL Entreprenør i Skien har tildelt IVERK tidl. Archidea Haugesund oppdraget med detaljprosjektering av ny brannstasjon på 4500m2. Oppdraget omfatter arkitektfag, konstruksjonsikkerhet, bygningsfysikk, energiberegninger, søknader og alle tilhørende tegninger. fagansvarlig arkitekt er Signe Torill Skogseth og prosjekteringsleder er Glenn Kolberg Byggherre er Grenland Brann og Redning IKS, dette er vår tredje brannstasjon og vi gleder oss til oppgavene 🙂 Gravearbeider på tomta har startet og stasjonen skal stå ferdig i løpet av 2023 (illustrasjoner fra forprosjekt: WSP/Stein Halvorsen)