Skavanger Omsorgsboliger Kongsberg

På oppdrag for Skorve entreprenør utfører IVERK prosjektering av nye omsorgsboliger på Skavanger, Kongsberg, byggherre er Kongsberg kommunale eiendom KF

Omsorgsboligene skal ligge på tomta til gamle Skavanger barnehage i Sidensvansen. Barnehagen ble lagt ned i 2017. Forprosjektet er laget av Enerhaugen Arkitekter, IVERK utfører detaljprosjektering.

IVERK leverer: Arkitektprosjektering, RIB, Byggtekniske detaljer, Bygningsfysikk, Landskapsarkitelt, Ansvarlig søker

Arbeidene med byggingen er i gang, og den gamle barnehagen er revet. Omsorgsboligene vil bestå av åtte leiligheter, inkludert fellesareal. Boligen vil være bemannet hele døgnet, 365 dager i året. Prosjektet har en investeringsramme på 60,5 millioner kroner. Målgruppen for dette boligprosjektet er unge med funksjonsnedsettelser og flere har ventet lenge på å flytte inn i egen bolig, sier kommunalsjef for helse og omsorg i Kongsberg kommune, Tone Merete Svenkerud.

Boligene skal være klare våren 2024.

forprosjekt

Kvalifikasjoner

Publisert

22. november 2023