Loulou Hotel Norge – Bergen

Arkitektprosjektering, Bygningsfysikk, Prosjekteringsledelse og Prosjektledelse ved ombygging av underetasjen på hotell Norge. Prosjektet skulle hensynta krevende brann, lyd og rømningskrav for en ny natklubb i underetasjen som erstattet tidligere funksjoner....

Sævarhagen avlastingsboliger Stord

Arkitektprosjektering, Bygningsfysikk og ansvarlig søker i totalentreprise Bygget er omlag 1200 kvadratmeter og inneheld 10 avlastingsbustadar og 4 barnebustadar, samt eit eige sanserom. Bustadane vart teke i bruk i januar 2023. Totalramma er 51 millionar kroner og...

Beredskapssentral Vinje Statnett

På oppdrag for Skorve Entreprenør/Statnett prosjekterte vi ny drifts og beredskapsentral i Vinje. Bygget har garasje, kontorer, garderober og overnattingsdel med oppholdsrom.

Eramet Norway Sauda

2023 Eramet Norway Sauda skal bygge verdens første anlegg for energigjenvinning. Det er gassen fra ovnene i smelteverket som skal omdannes til strøm og varme. IVERK deltar med prosjektering av betong, stål, bærende konstruksjoner til to prosjekter, som skal gjøre at...