Planarbeid

Våre dyktige medarbeidere bistår både private og større utbyggere i utarbeiding av arealplaner.

3

Har du en tomt eller område med potensiale for utbygging kan vi bistå deg i å realisere ditt prosjekt, fra A-Å. Våre arealplanleggere har lang erfaring med planarbeid og tar ditt prosjekt fra startgropen til byggegropen.

  • Reguleringsplan

  • Reguleringsendring

  • Innspill til kommuneplanens arealdel

  • ROS-analyse

  • Konsekvensutredning