Personvernerklæring

3

Personvernerklæring for IVERK AS

Sist oppdatert [11.10.22]

IVERK AS er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bruker våre publikasjoner og tjenester (i det følgende også omtalt samlet som ”digitale løsninger”), og hva vi gjør for å beskytte dine personopplysninger.

Vi oppfordrer deg til å gjøre deg godt kjent med denne personvernerklæringen. Ved å ta i bruk våre publikasjoner og tjenester samtykker du til vår behandling av personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen og innen de rammer som følger av gjeldende lovgiving.

1 BEHANDLINGSANSVARLIG

IVERK AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med de digitale publikasjoner og underliggende tjenester.

2 PERSONOPPLYSNINGER

2.1 Opplysninger du selv gir oss

Iverk behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel når du oppretter en brukerprofil, oppgir opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer, alder og eventuelt interesser – for eksempel gjennom samtaler med kundeservice.

2.2 Opplysninger vi samler inn når du bruker våre tjenester

Når du bruker digitale publikasjoner og underliggende tjenester, registrerer Iverk ved hjelp av ulike analyseverktøy din aktivitet. Iverk samler også inn informasjon fra enheten du bruker når du besøker våre digitale løsninger, for eksempel informasjon om IP-adresse, operativsystem, nettleser og nettverk.

Vi samler videre informasjon om bruk og trafikk, for eksempel informasjon om innloggingshistorikk, bruks- og navigasjonsmønstre, hvilke artikler brukerne leser, antall visninger av artikler og antall brukere. Vi samler også informasjon om nyhetsbrevabonnement, herunder hvilke nyhetsbrev som sendes til deg, hvilke som åpnes, hvilken e-postklient du bruker, hvor du befinner deg når du åpner nyhetsbrevet og hva du klikker på i disse e-postene.

Dersom du bruker stedsbaserte tjenester, kan Iverk samle inn og behandle opplysninger om din posisjon. Vi vil varsle deg særskilt og be om samtykke før vi samler inn slik informasjon. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke i samsvar med gjeldende lovgivning.

2.3 Opplysninger vi henter fra andre

Iverk henter i noen tilfeller opplysninger om deg fra tredjeparter. Det kan være kilder fra offentlige registre, for eksempel adresseoppslag eller fra sosiale medier. Det kan også være opplysninger vi kjøper fra en tredjepart, for eksempel sannsynlighetsbaserte demografiske opplysninger om deg (utdanning, boligtype osv.). Våre annonsører kan også i enkelte tilfeller gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse på en av våre digitale løsninger.

2.4 Særlig om bruk av cookies

På våre digitale løsninger bruker vi informasjonskapsler, såkalte cookies. For nærmere informasjon, se https://iverket.no/informasjonskapsler/

Merk at du ved å bruke iverk.no godtar vår bruk av informasjonskapsler (cookies).

3 VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi bruker personopplysninger du har oppgitt for å kunne gi deg de tjenestene du har registrert deg for og for å kunne kommunisere med deg om disse. Videre samler vi inn og behandler informasjon når du bruker våre tjenester som beskrevet ovenfor for å kunne tilpasse innhold og målrette annonsering basert på adferd og antagelser om preferanser, analysere markedstrender, forbedre våre publikasjoner og tjenester og for å forebygge og avdekke misbruk. Vi henter også informasjon fra tredjeparter.

3.1 Personprofiler

Noen ganger sammenstiller vi personopplysninger vi har fått fra deg med opplysninger fra andre kilder. Det kan for eksempel være at vi sammenstiller abonnementsdata og opplysninger om navn og adresse som du har oppgitt med opplysninger om hvilke publikasjoner og utgaver du bruker, innloggingshistorikk, data om ditt bruksmønster eller med opplysninger vi har fått fra tredjepart. Disse dataene organiseres som personprofiler og knyttes sammen via krypterte og anonymiserte bruker-id’er. Videre vil vi kunne segmentere slike personprofiler inn i definerte segmenter. Vi gjør dette for å kunne tilpasse vårt innhold, målrette annonser og markedsføringshenvendelser til deg, og for å kunne videreutvikle våre digitale publikasjoner og tilhørende tjenester.

3.2 Markedsføring

Vi bruker personopplysninger til å gi deg informasjon og markedsføring om publikasjoner og tjenester du kan ha interesse av basert på opplysninger du selv har oppgitt eller på opplysninger vi har samlet gjennom bruk av våre digitale tjenester (personprofiler).

Hvis du er eller har vært abonnent, prøveabonnent eller har registrert brukerprofil på andre måter som for eksempel for å motta nyhetsbrev, kan du gjennom vilkårene ha samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon og markedsføring som kunde, og vi kan da sende deg henvendelser basert på samtykket du har gitt. Vi kan for øvrig sende deg markedsføring elektronisk, som for eksempel e-post og sms, i samsvar med de krav som gjelder etter gjeldende lovgivning, inntil du selv gir beskjed om at slik kommunikasjon ikke ønskes lenger. Du kan når som helst velge å reservere deg mot slike henvendelser.

Hvis du ikke har registrert en brukerprofil hos oss eller oppgitt dine kontaktdata i forbindelse med et kundeforhold, vil vi bare sende nyhetsbrev og elektronisk markedsføring hvis du eksplisitt har samtykket til å motta slike henvendelser.

4 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger vi har om deg kan bli gjort tilgjengelig for andre selskaper innenfor vårt konsern, samt for de selskapene som etter avtale med oss forestår den tekniske eller administrative driften av våre digitale publikasjoner og tilknyttede tjenester. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning. Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet.

Vi kan videre gi tredjeparter tilgang til akkumulerte og anonymiserte data.

5 VÅR HÅNDTERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Kun autorisert personell hos Iverk har tilgang til personopplysninger. Tilgangen til personopplysninger er sikret med adgangskontroll og passord. Vi benytter oss av avansert teknologi for å hindre at uvedkommende kommer inn på våre systemer.

Vi har skriftlige rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet for å sikre og dokumentere at vår behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

Dine personopplysninger vil kun bli lagret så lenge vi har saklig behov for dette i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning for øvrig. Når saklig behov ikke lenger foreligger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

6 DINE RETTIGHETER

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg og kan kreve retting og sletting i samsvar med gjeldende lovgivning.

7 ENDRINGER AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Iverk kan revidere denne personvernerklæringen når behandlingen av personopplysninger endres eller når revisjon er nødvendig på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og den endrede personvernerklæringen har virkning fra siste revisjonsdato. Vi vil gjøre større endringer godt synlig, men anbefaler at du leser personvernerklæringen jevnlig når du besøker våre digitale løsninger. I tillegg vil vi oppbevare tidligere versjoner av personvernerklæringen i et arkiv, slik at du har enkel tilgang til dem.

8 HENVENDELSER

Hvis du vil ha mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på post@iverket.no.