Byggesak

Har du ett tiltak som er søknadspliktig? Vi bistår deg gjennom hele prosessen.

3

En godt utarbeidet søknad gjør det lettere og få godkjenning. Vi bistår deg med:

 

  • Byggesøknad

  • Rivesøknad

  • Dispensasjonssøknad

  • Seksjonering

  • Grensejustering, arealoverføring og fradeling.

  • Eiendomsrapport

  • Tinglysing

  • Bruksendring