IVERK

arkitekter  |  ingeniører 

IVERK

arkitekter  |  ingeniører 

Prosjektadministrasjon

Prosjektledelse (PL), Prosjekteringsgruppeledelse (PGL),
BIM-koordinering, Byggeledelse, SHA-koordinering.

Ingeniørtjenester

Prosjektering og dimensjonering av private og offentlige bygg. Vi utfører beregninger av tre-, betong- og stålkonstruksjoner.

Rådgivende ingeniører innen byggeteknikk, geoteknikk, bygningsfysikk, uavhengig kontroll, tilstandsanalyse, miljøkartlegging, energiberegning og tekniske planer

Arkitekttjenester

Rådgivning, Byggesøknad, Reguleringsplaner, Utomhusplaner, 3D-visualisering, Skisseprosjekter, Forprosjekter og tilbudsdokumenter, Detaljprosjektering, Oppfølging til ferdig bygg