IVERK

arkitekter  |  ingeniører

IVERK

arkitekter  |  ingeniører

Prosjektledelse

God styring og ledelse er avgjørende for god prosjektgjennomføring

Prosjektering

Prosjektering og dimensjonering av private og offentlige bygg og konstruksjoner.

Arkitekttjenester

Våre arkitekter har lang og bred erfaring med ulike typer prosjekter.

Planarbeid

Vi bistår både private og større utbyggere i utarbeiding av arealplaner.

Byggesak

Har du ett tiltak som er søknadspliktig? Vi bistår deg gjennom hele prosessen.